Bouwbesluit Online 2012

Bouwbesluit Online 2012

Introductie

Met Bouwbesluit Online kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen. Een zoeksysteem helpt u bij het zoeken in de tekst. In Bouwbesluit Online gaat het om de tekst van het Bouwbesluit 2012, zoals die in het Staatsblad 416, 2011 is gepubliceerd. Diverse wijzigingen op deze tekst worden direct in het Bouwbesluit Online doorgevoerd.

Lees eerst de handleiding voordat u het Bouwbesluit Online gaat gebruiken.

Kies links een onderdeel uit de inhoudsopgave.

Disclaimer

Bouwbesluit Online is met de grootste zorg samengesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.