Bouwbesluit Online 2012

Handleiding

Inleiding

Deze handleiding geeft in principe alléén informatie over het "hoe" te werken met de Bouwbesluit site: hoe navigeer ik door de site, wat gebeurt er als ik op de knoppen en links druk, enzovoorts.

Handleiding: Schermafdruk Homepage

Voor uitleg over de inhoud van het Bouwbesluit en opbouw hiervan in hoofdstukken, paragrafen, artikelen en dergelijke, en hoe deze te interpreteren, wordt u verwezen naar Vraag en antwoord.

In deze handleiding vindt u informatie over:

De inhoud van het Bouwbesluit online

Het Bouwbesluit online bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De artikeltekst van het Bouwbesluit 2012
 2. De Nota van Toelichting op Bouwbesluit 2012
 3. De Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012
 4. De Nota van Toelichting op Regeling Bouwbesluit 2012
 5. De artikeltekst van het Bouwbesluit 2003
 6. De Nota van Toelichting op Bouwbesluit 2003
 7. De Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2003
 8. De Nota van Toelichting op de Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2003

Door in het linker schermdeel een keuze te maken opent u een onderdeel, bijvoorbeeld Bouwbesluit 2012. Hierna klikt u op een gewenst onderdeel en subonderdeel, bijvoorbeeld Hoofdstuk 2 en Afdeling 2.6 Hellingbaan. De tekst verschijnt in het rechter schermdeel.

Wanneer in de tekst is verwezen naar een ander artikel is hiervan een hyperlink gemaakt. Door op de onderstreepte tekst te klikken gaat u naar het genoemde artikel. Met de [terug]-knop van uw browser gaat u weer terug naar het voorgaande scherm.

Wanneer een koppeling met de Nota van toelichting is gemaakt, klikt u op de link Naar nota van toelichting om deze te zien. De tekst van de juiste toelichting verschijnt dan op uw scherm.

Handleiding: Schermafdruk Afdeling 2.6 Helllingbaan

Met de [terug]-knop van uw browser of de link Naar Bouwbesluit gaat u weer terug naar de tekst van het Bouwbesluit.

Handleiding: Schermafdruk terugknop browser en terugverwijzing Bouwbesluit

Filters en selectiemogelijkheden

Bij het zoeken in het Bouwbesluit zult u vaak veel informatie aantreffen die voor uw vraag niet van toepassing is. Door bij het bladeren in het Bouwbesluit een bepaalde selectie toe te passen, kunt u niet relevante informatie wegfilteren. U kunt op twee manieren selecteren:

 1. Op bouwtype
 2. Op gebruiksfunctie
Handleiding: Schermafdruk filter bouwtype en gebruiksfuncties

Uiteraard kunnen beide soorten selecties gecombineerd worden. U kunt op elk moment een selectie maken.

In de wetstekst worden de voorschriften die van toepassing zijn op uw selectie zwart weergegeven. De voorschriften die niet van toepassing zijn worden grijs weergegeven. Als afdrukken mogelijk is worden artikelen in hun geheel afgedrukt, waarbij de relevante delen zwart zijn en de niet relevante delen grijs.

Zoekstrategieën

Verschillende zoekstrategieën zijn mogelijk:

 • U kunt bladeren in de inhoud en met behulp van de browserfunctie zoeken op de getoonde pagina
 • U kunt zoeken door alle teksten met behulp van een ingebouwde zoekfunctie
 • U kunt gebruik maken van een lijst van Onderwerpen (index)

Bladeren in de inhoud

Bij deze zoekmethode gebruikt u de inhoudsopgave in het linker schermdeel. Dit wijst zich in principe vanzelf.

De functie Zoeken gebruiken

Met de ingebouwde functie Zoeken doorzoekt u alle beschikbare onderdelen. De optie Zoeken en het zoekvakje rechtsboven hebben dezelfde functie.

 1. Klik op Zoeken of gebruik het zoekvakje rechtsboven
 2. Vul het gewenste trefwoord in (of een combinatie van trefwoorden)
 3. Klik op de knop Zoek

Als er tekst gevonden is die aan uw zoekcriteria voldoet, worden de rubriekstitels en een korte inhoud weergegeven onder de kop 'Zoekresultaten'.

 1. Klik op de rubriekstitel om naar de tekst te gaan

U kunt zoeken op één zoekterm of op een combinatie van zoektermen. Hierbij kunt u gebruik maken van de logische operatoren AND, OR en NEAR:

 • AND Beide trefwoorden moeten in de tekst voorkomen
 • OR Minstens één van beide trefwoorden komt voor in de tekst
 • NEAR De trefwoorden moeten dicht bij elkaar staan, bijvoorbeeld in dezelfde zin
Handleiding: Schermafdruk zoeken

Onderwerpen gebruiken

Klik op Onderwerpen. U krijgt een alfabetisch gesorteerde lijst van onderwerpen uit het Bouwbesluit te zien. Klik op de tekst waarover u meer wilt weten. Het bijbehorende onderwerp wordt getoond.

Overige functies

Navigatielinks

Bouwbesluit online bevat een aantal links waarmee u snel en gemakkelijk door de tekst kunt navigeren:

 • Klik op de link Naar aansturingsartikel om terug te gaan naar het stuurartikel van de rubriek
 • De link Naar nota van toelichting brengt u per artikel van het Bouwbesluit naar de bijbehorende toelichting
 • De link Toon leden van toepassing en grenswaarden … toont u het overzicht van de Leden van toepassing en grenswaarden
 • De link Verberg leden van toepassing en grenswaarden … verbergt de tabel met de Leden van toepassing en grenswaarden
 • De link Naar Bouwbesluit brengt u terug van de Nota van toelichting naar het Bouwbesluit

Printen

U kunt de gevonden teksten uitprinten met behulp van de printknop van uw browser. Er is geen aparte printfunctie beschikbaar.

Voorbeelden

Hieronder wordt in een voorbeeld uitgewerkt hoe u bij de relevante artikelen van het Bouwbesluit kunt komen.

Vraag: Welke eis wordt bij het verlenen van een bouwvergunning gesteld aan de energieprestatie van een kantoorgebouw met een gegeven gebruiksfunctie en afmetingen?

 1. Bladeren in het Bouwbesluit
  1. Klik op Bouwbesluit 2012
  2. Klik op Hoofdstuk 5. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw
  3. Klik op Afdeling 5.1. Energiezuinigheid, nieuwbouw
  4. Filter met behulp van de vinkjes op Nieuwbouw en Kantoorfunctie
  5. Lees de zwarte tekst
 2. Zoeken met behulp van de index
  1. Klik op Onderwerpen
  2. Selecteer Energiezuinigheid, nieuwbouw
  3. Filter met behulp van de vinkjes op Nieuwbouw en Kantoorfunctie
  4. Lees de zwarte tekst
 3. Zoeken op trefwoord
  1. Klik op Zoeken
  2. Tik in het witte vak bijvoorbeeld energieprestatiecoëfficiënt
  3. Klik op Zoek
  4. Selecteer in de gevonden treffers Afdeling 5.1. Energiezuinigheid, nieuwbouw
  5. Filter met behulp van de vinkjes op Nieuwbouw en Kantoorfunctie
  6. Lees de zwart gemarkeerde tekst