Bouwbesluit Online 2012


Bouwbesluit 2003

Publicatiedatum: 07 augustus 2001

Stb. 2001, 410, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2010, 728, in werking getreden 1 januari 2011

Samenvatting
Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties